TERMINARZ ZEBRAŃ

L.P. DATA ZADANIE WYKONAWCA
1. 13 września(wtorek)

godz. 16.30

Zebranie rodziców uczniów szkoły podstawowej (kl. I-VI)

1.spotkanie z dyrektorem

2.spotkanie z wychowawcami– wybory trójek klasowych i przedstawicieli do RR

Dyrektor,wychowawcy
2. 14 września (środa)

godz.16.00

godz. 16.30

 

 

 

Zebranie rodziców:

  • dzieci z oddziałów przedszkolnych

– uczniów gimnazjum 

1.spotkanie z dyrektorem

2.spotkanie z wychowawcami– wybory trójek klasowych i przedstawicieli do RR

4. 22 września

 

Spotkanie dyrektora z przedstawicielami rady rodziców.Pierwsze posiedzenie RR– wybory prezydium i komisji rewizyjnej– przedstawienie programu wychowawczego i programu profilaktycznego do uchwalenia przez RR Dyrektor,

pedagog,

6. 26 października

 

Wywiadówka

1.spotkanie z dyrektorem

2.spotkanie z wychowawcami

dyrektor

pedagog, psycholog

wychowawcy

7. 13

grudnia

Wywiadówka

1.spotkanie z wychowawcami – informacja o zagrożeniach

Spotkanie z RR – przedstawienie projektu planu finansowego

Dyrektor,

 

8. 1 lutego

godz.16.00

Podsumowanie I półrocza – wywiadówka

1.spotkanie z dyrektorem

2.spotkanie z wychowawcami

– przekazanie rodzicom uczniów III gim informacji o warunkach przebiegu egzaminu

dyrektor

wychowawcy

9. 4 kwietnia

godz.16.00

Wywiadówka

1.spotkanie z dyrektorem

2.spotkanie z wychowawcami

dyrektor

wychowawcy

10. 16 maja

godz.16.00

 

Wywiadówka

1.spotkania z wychowawcami- informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych

dyrektor

pedagog, psycholog

wychowawcy

11. 20 czerwca Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017. Dyrektor