TERMINARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

L.P. DATA ZADANIE
1 Do 5 września Zebranie RP
2 20 września Zebranie RP  – przyjęcie programu wychowawczego i programu profilaktycznego

szkolenie

3 6 października Zebrania i  szkolenia RP
4  7 listopada
5 7 grudnia
6 30 stycznia Zebranie RP – klasyfikacyjne

Powołanie członków SZE na egzamin gimnazjalny

7 Do 7 marca

 

Zebranie  RP

-powołanie zespołów nadzorujących egzamin

8 Do 7 kwietnia Szkolenie członków szkolnego ZE (egzamin gimnazjalny)
9 Do 7 maja Zebranie  RP
10 Do 7 czerwca Zebranie  RP
11 12 czerwca Zebranie RP – klasyfikacyjne
12 27 czerwca, godz.15.00 Zebranie  RP – sprawozdania