GRONO PEDAGOGICZNE 2016/2017

Mirosława Puttkammer – dyrektor
Wiesława Miąskowska – wicedyrektor


NAUCZYCIELE

Oddziały przedszkolne
Michalina Ziemann – Kapciak
Ewelina Stolc
Marzena Kostrub

Edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Walaszek
Jolanta Sawicka
Anna Lesińska
Jolanta Wantoch Rekowska
Bożena Węsierska

Świetlica
Sylwia Malek – Radziszewska

Magdalena Danowska


Biblioteka
Magdalena Narloch

 Sylwia Malek – Radziszewska

Mirosława Puttkammer

Język polski
Bożena Bujak
Elżbieta Michnik
Anna Paul

Język angielski
Justyna Czyżyk – Markiewicz
Emilia Spiczak Brzezinska

Język niemiecki
Iwona Werra

Język kaszubski
Ewa Kosińska

Historia / WOS
Renata Knap

Matematyka
Wiesława Miąskowska
Małgorzata Jereczek
Ilona Pałacha

Magdalena Danowska

Fizyka
Magdalena Danowska

Chemia
Ilona Pałacha

Przyroda / Biologia
Dorota Gralak

Geografia
Magdalena Walaszek

Monika Dawidowska

Informatyka / Zajęcia komputerowe
Iwona Werra

Magdalena Danowska

Plastyka / Muzyka
Anna Stolc

Zajęcia techniczne
Anna Stolc

Zajęcia artystyczne
Anna Stolc

Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Stolc

Wychowanie fizyczne
Zbigniew Cierzan
Monika Dawidowska

Religia
Maria Wilma
Anna Chomacka

WDŻ
Renata Knap

Maria Wilma

Pedagog
Magdalena Narloch

Psycholog


Oligofrenopedagogika
Anna Chomacka
Ewa Kosińska
Bożena Bujak

Małgorzata Jereczek

Tyflopedagogika
Anna Paul

Surdopedagogika
————-

Logopedia
Elżbieta Michnik

Terapia pedagogiczna
Jolanta Wantoch Rekowska
Iwona Werra

Gimnastyka korekcyjna


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Elżbieta Mularczyk – sekretarz szkoły

Stanisława Szymańska – kucharka
Bożena Mielewczyk – pomoc kuchenna
Jerzy Kozłowski – konserwator / palacz
Regina Szymańska – szatniarka
Daniela Siedlecka – opiekun dzieci i młodzieży
Wiesława Duszkiewicz – sprzątaczka
Jadwiga Sawicka – sprzątaczka
Małgorzata Kiżewska – sprzątaczka
Marta Wantoch Rekowska – pomoc nauczyciela
Emilia Kochańska – Piwka – pomoc nauczyciela