Statut Zespołu Szkół [ujednolicony]
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program wychowawczy
Szkolny Program Profilaktyki
Procedury bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ZFŚS
Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci (zmieniony od 20.12.2016)
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (w sytuacji losowej)
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (na święta)
Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

.