Statut Zespołu Szkół [ujednolicony]

Późniejsze zmiany w Statucie:

aneks z dn. 29.05.2017

aneks z dn. 28.08.2017

aneks z dn. 30.08.2017

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Program wychowawczy
Szkolny Program Profilaktyki
Procedury bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ZFŚS
Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci (zmieniony od 20.12.2016)
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (w sytuacji losowej)
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (na święta)
Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

.