OSIĄGNIĘCIA I TYTUŁY UZYSKANE NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 Gimnazjum w Czarnej Dąbrówce Tytuł PRYMUSA ZESPOŁU SZKÓŁ – Jagoda Kopacz (IIIb) Tytuł NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA GIMNAZJUM – Jagoda Kopacz LIST POCHWALNY – Jagoda Kopacz i Adrianna Labuda (IIIa) LIST GRATULACYJNY – Pani Beata Kopacz 5.Świadectwo z wyróżnieniem: Anna Krause – 4,83 Klaudia Malek– 4,88 Magdalena Marszałek– 4,88 Adrianna Labuda – 4,94 Jagoda Kopacz– 5,33 Kamila Malek– 5,0 Patrycja … [Read more…]